Aryd.se

Home icon Startsida / om /

Om


Åryds samhällsförening verkar för kontakt och samarbete mellan invånarna och mellan invånarna och samhället. Vi sammanför engagemang i och för Åryd för att utveckla orten. Vi anordnar mötesplatser för att öka gemenskapen i byn.

Föreningen är ideell, politiskt och religiöst obunden och fungerar som remissinstans gentemot kommun och myndigheter och verkar för god information till allmänheten.

Medlemmar i Åryds Samhällsförening är primärt invånarna i Åryd men också de som är intresserade enligt stadgarnas målsättning men är bosatta i byarna kring Åryd, dvs Billa, Hemmesjö, Risinge, Södra Åreda och Skogstorp.

Åryds samhällsföreningHistoriaEngagera dig! GalleriÅryds samhällsföreningFöreningen

Protokoll

Här lägger vi ut protokoll från samhällsföreningens möten.

Styrelsen

Vision Åryd 2030

Styrelsen i Åryds samhällsförening har som målsättning att under år 2024 påbörja ett visionsarbete tillsammans med alla som vill i byn.HistoriaHistoria

Info om bruksområdet Masugnen mm. Länka till hembygdsföreningens hemsida. Engagera dig!Uppdrag

Card icon

Galleri